Ing. Lenka Říhová

On-line doučování češtiny a matematiky

příprava na přijímací zkoušky

Vaše dítě dokážu připravit na přijímací zkoušky svou vlastní metodou výuky, která sice neobsahuje ultramoderní prvky, zato je však neuvěřitelně efektivní. Díky tomu žáci a studenti zvládnou češtinu a matematiku tak, že s nimi nebudou mít problém ani na střední škole.

Vybrat si můžete z následujících typů doučování, případně mi můžete hned napsat.

AKTUÁLNÍ OBSAZENOST ON-LINE LEKCÍ:
Momentálně probíhá rozřazování žáků zapsaných v pořadníku do uvolněných termínů.
Žáky 8. tříd (kteří budou od září v 9. třídě) si v současné době zapisuji do pořadníku jako případné náhradníky pro případ, že by došlo k uvolnění některého termínu.
 
Pokud potřebujete doučování šesťáků, sedmáků a osmáků, máte následující možnost:
 

V e-shopu najdete velmi přehledně zpracovanou nejproblematičtější látku z češtiny. Látka je vysvětlena v e-učebnicích včetně procvičování přesně tím způsobem, jak postupujeme v živých lekcích, jen je třeba tomu věnovat chvilku času a vše probrat společně s dítětem.

Čeština k přijímačkám – individuální lekce

Klasické doučování jeden na jednoho. Nejprve zjistím, co žák umí či neumí, odstraníme nedostatky z předchozích ročníků, poté se budeme připravovat podle publikace*, která svou strukturou zcela simuluje testy Cermatu. Jednotlivá cvičení si podrobně vysvětlíme a rozebereme, pokud narazíme na problém, ihned danou látku dovysvětlíme a procvičíme.

Ze zkušenosti vím, že nestačí, aby se žák pouze naučil řešit testové otázky a zvykl si na jejich styl; kromě toho je zapotřebí průběžně upevňovat vědomosti a probranou látku trénovat, aby v ní získal určitou rutinu. Z toho důvodu je doučování doplněno širokým spektrem cvičení, která čerpám ze své databáze. Tento typ doučování je vhodný pro žáky s většími nedostatky ze ZŠ.

Výuka probíhá přes Google Meet nebo Skype, používám sdílenou obrazovku a grafický tablet.

*publikaci zajišťují rodiče, odkaz na některý z možných e-shopů zašlu při domluvě doučování

Kolik to stojí?

 • 45 minut / 340 Kč
 • 60 minut / 450 Kč

Matematika k přijímačkám – individuální lekce

Klasické doučování jeden na jednoho. Nejprve systematicky probereme jednotlivá témata, s nimiž se žák může setkat u přijímací zkoušky, odstraníme případné nedostatky a dovysvětlíme látku z druhého stupně, která žákovi není jasná; dále se budeme připravovat podle příkladů, které čerpám ze své databáze. Jednotlivá cvičení si podrobně vysvětlíme a rozebereme, pokud narazíme na problém, ihned danou látku dovysvětlíme a procvičíme.

V matematice je velmi důležité průběžně upevňovat vědomosti a probranou látku trénovat, aby v ní žáci získali určitou rutinu. Z toho důvodu je doučování doplněno širokým spektrem cvičení. Tento typ doučování je vhodný pro žáky s většími nedostatky ze ZŠ.

Výuka probíhá přes Google Meet nebo Skype, používám sdílenou obrazovku a grafický tablet.

Kolik to stojí?

 • 45 minut / 340 Kč
 • 60 minut / 450 Kč

Skupinová příprava k přijímací zkoušce matematika – miniskupinka (max. 3 žáci)

Ve školním roce 2024/25 nebudou miniskupinky z kapacitních důvodů otevřeny.

Doučování v komorní skupince, v současnosti jde o nejoblíbenější typ výuky. Nejprve probereme problematická témata, dovysvětlíme, co je třeba, jednotlivé okruhy budeme průběžně procvičovat až do zkoušek. 

Výuka probíhá výhradně přes Google Meet, používám sdílenou obrazovku a grafický tablet.

Kolik to stojí?

 • 60 minut / 300 Kč / 1 žák

Doučování češtiny do školy – individuální lekce

Klasické doučování jeden na jednoho pro jednotlivé ročníky druhého stupně, případně pro primu až kvartu víceletého gymnázia.

Tento typ výuky slouží k dovysvětlení (případně novému vysvětlení), procvičení a upevňování látky probírané ve škole, přípravě na testy a zkoušení atd. V případě potřeby je možné zpětně probrat např. chyby v písemkách, z organizačních a etických důvodů se však s žáky zásadně nevěnuji vypracovávání domácích úkolů do školy a slohových prací. Veškeré ostatní materiály zajišťuji sama z vlastních vytvořených cvičení.

Výuka probíhá přes Google Meet nebo Skype, používám sdílenou obrazovku a grafický tablet.

Kolik to stojí?

 • 45 minut / 340 Kč
 • 60 minut / 450 Kč

Doučování matematiky do školy – individuální lekce

Klasické doučování jeden na jednoho pro jednotlivé ročníky druhého stupně, případně pro primu až kvartu víceletého gymnázia.

Tento typ výuky slouží k dovysvětlení (případně novému vysvětlení), procvičení a upevňování látky probírané ve škole, přípravě na testy a zkoušení atd. V případě potřeby je možné zpětně probrat např. chyby v písemkách, z organizačních a etických důvodů se však s žáky zásadně nevěnuji vypracovávání domácích úkolů do školy.

Příklady na hodinu připravuji vždy minimálně den předem podle vhodnosti pro daného žáka a s ohledem na probíranou látku a promýšlím vhodný didaktický postup, berte tedy, prosím, na vědomí, že z tohoto důvodu v hodině NENÍ MOŽNÉ POČÍTAT PŘÍKLADY DODANÉ NA POSLEDNÍ CHVÍLI.

Výuka probíhá přes Google Meet nebo Skype, používám sdílenou obrazovku a grafický tablet.

Kolik to stojí?

 • 45 minut / 450 Kč
 • 60 minut / 600 Kč

Co je zahrnuto v ceně?

 • můj čas a odborná erudice, které při doučování efektivně využijeme na 100 %
 • SMS s upozorněním na výuku, veškerý servis spojený s doučováním, zpětná vazba pro rodiče
 • dlouholeté zkušenosti, know-how, odborná příprava, průběžné vzdělávání, detailní příprava na každou lekci včetně volby vhodných didaktických postupů (volba vhodných cvičení, u matematiky je nutné v rámci přípravy propočítat příklady a připravit veškerou související látku a její vysvětlení, aby byla výuka plynulá a „nedrhla“)
 • výběr doplňkových cvičení na míru a poskytnutí studijních materiálů (kromě testovacích sad dostupných v maloobchodní síti)
 • mé vlastní materiály, postupy a zlepšováky k lepšímu zvládnutí učiva. V ceně on-line lekcí NEJSOU materiály nabízené v e-shopu.

Máte další dotazy? Podívejte se do sekce Často kladené otázky nebo mi napište!