Ing. Lenka Říhová

FAQ aneb často kladené otázky

Nabízíte i osobní výuku u studenta nebo u sebe?

Individuální i skupinové lekce nabízím pouze on-line. S ohledem na povahu mé práce a na skutečnost, že doučuji žáky z celé republiky i ze zahraničí, není z organizačních důvodů prezenční doučování možné.

Výuka v miniskupinkách probíhá výhradně přes Google Meet, pro individuální výuku lze využít i Skype.

Učíte i žáky prvního stupně ZŠ?

Ne, specializuji se pouze na druhý stupeň ZŠ, zejména pak na látku osmé a deváté třídy ZŠ a přípravu k přijímacím zkouškám.

Učíte i o víkendu?

Ne, výuka probíhá pouze ve všední dny. Domluvíme se na pravidelných lekcích v konkrétní den a čas. Doučování v miniskupinkách pak probíhá v přesně stanovené termíny.

Nabízíte ukázkovou hodinu zdarma?

Nenabízím, a to z následujících důvodů:

– každý žák je úplně jiný, vyžaduje individuální přístup, a proto nelze vytvořit typickou ukázkovou hodinu, aniž bych žáka znala. S každým studentem tvoříme hodinu na základě toho, jaké tempo, styl a zaměření výuky právě jemu vyhovuje;

– nejlépe poznáte až po delší době (např. po měsíci), jak moc se žák zlepšil, jestli se na lekce těší a zda si s lektorem „sedne“;

– výuka se (kromě jednorázových lekcí) nepředplácí, můžete se tedy kdykoli rozhodnout, zda žák bude ve výuce pokračovat.

Standardně si však u každého nového žáka rezervuji 10-15 minut času na seznámení s ním a jeho rodiči (určitá komunikace již většinou proběhne předem přes e-mail nebo telefon, případně rodiče mají nějakou představu předem, protože většina žáků ke mně přichází na doporučení), kdy si navzájem sdělíme své představy o výuce, podívám se, jaké má žák znalosti, a trošku se navzájem poznáme.

Co když budu muset lekci zrušit?

Pokud se stane, že potřebujete z nějakého důvodu lekci zrušit, můžete tak učinit nejpozději 24 hodin před plánovaným termínem. Více informací o rušení a přesouvání lekcí najdete v mých Všeobecných obchodních podmínkách pro výuku, které zasílám rodičům vždy před zahájením výuky na e-mail, aby se s nimi mohli v klidu seznámit. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smluvního vztahu.

Jakou formu má doučování?

U žáků šestého až osmého ročníku doučuji formou individuálních lekcí, v případě přípravy k přijímacím zkouškám (devátá třída) si u matematiky můžete vybrat mezi individuálními lekcemi a miniskupinkami, které jsou cenově výhodnější.

Nevadí, že je v miniskupince více žáků?

Naopak. Vzhledem k tomu, že jsou ve skupince maximálně 3 žáci, mám dost prostoru na vysvětlení problematické látky. Nabízím je žákům devátých tříd v případě matematiky, protože příprava k přijímačkám má pevně danou strukturu. Děti mají skupinky v oblibě, protože vidí, že nejsou se svými potížemi samy, a výuka tak probíhá ve velmi přátelském prostředí.

Jak probíhá výuka?

Žák dostane před lekcí veškeré podklady k vytištění, já pak tentýž materiál nasdílím přes obrazovku. Při výuce používám grafický tablet, takže žák všechno vidí jako na tabuli a zároveň si píše poznámky k sobě do tištěných materiálů. Mám zkušenost, že je lepší, když mají žáci z výuky nějaký fyzický výstup, mnozí si pak materiály ukládají do pořadačů, aby se k nim mohli vrátit, učivo si tak i mnohem lépe zafixují.

Jaké materiály používáte při doučování?

Více informací o materiálech používaných při výuce se dozvíte v sekci Doučování.

Jak se dozvím o pokrocích svého dítěte a náplni lekcí?

Každému žákovi vedu třídní knihu a v případě, že projevíte zájem, není problém mě kdykoli kontaktovat e-mailem. Zpětnou vazbu rodičům standardně poskytuji i vždy koncem měsíce.

Jak mohu dítě na doučování přihlásit?

Ozvěte se mi, prosím, e-mailem a popište, co přesně potřebujete. Zašlu Vám nabídku možných termínů, z nichž si vyberete, a domluvíme podrobnosti. V rámci první hodiny zjistím, co Vaše dítě umí/neumí, a dohodneme se na dalším postupu. Počítejte, prosím, s tím, že první lekce bude přibližně o 10 minut delší. Výše uvedené platí u individuálních lekcí.

Příprava k jednotné přijímací zkoušce má svou strukturu jak při individuální přípravě, tak v miniskupinkách. I zde samozřejmě zjišťuji, co dělá žákům potíže, nicméně u tohoto typu doučování budeme postupovat podle jednotlivých témat, která je zapotřebí zopakovat/probrat.

Nenašli jste odpověď na svou otázku? Neváhejte a napište mi!