Ing. Lenka Říhová

Blog

Jako profesionál s 20 lety zkušeností pomáhám dětem a jejich rodičům zvládnout češtinu a matematiku
na druhém stupni ZŠ. Kromě toho připravuji žáky devátých tříd na první důležitou životní zkoušku, přijímačky na střední školu, a zároveň se společně snažíme o to, aby měly děti solidní základ z obou předmětů, na němž mohou později stavět.