Ing. Lenka Říhová

Plave váš potomek v učivu o vedlejších větách?

Chcete mít po ruce srozumitelnou kuchařku, jak na vedlejší věty krok za krokem?

Přáli byste si, aby tato látka vašemu dítěti nedělala problémy a aby ji konečně pochopilo?

 

Když v tom máte systém, jde to hladce!

Jsem Lenka Říhová, on-line lektorka češtiny, a za 20 let praxe jsem věty vedlejší a rozbor souvětí vysvětlovala snad všem žákům, protože ze školy tuto látku neuměl téměř nikdo.

Za ta léta jsem vynalezla způsob, jak žákům vysvětlit vedlejší věty srozumitelně a jednoduše tak, aby je pochopil skutečně každý. Nebazíruji na grafech a předepsaném označování vět, důležité pro mě je, aby žáci logicky chápali všechny souvislosti a uměli se na větu vedlejší správně zeptat.

A protože v podstatě každého nového žáka učím znovu totéž, převedla jsem celý svůj postup na papír (nebo přesněji do souboru) a sepsala jej tak, abyste k těmto informacím měli přístup i vy a vaše děti.

Věty vedlejší jsou součástí rozboru složitých souvětí a jsou důležité pro pochopení toho, jak se píše interpunkce v souvětí, je tedy nutné, aby děti dokázaly takovou větu poznat a pochopit, k čemu se vztahuje. Pro praktické použití by samozřejmě stačilo vedlejší větu poznat, u přijímacích zkoušek se po dětech ovšem také vyžaduje, aby dokázaly určit typ vedlejší věty.

Vysvětlování této látky však bývá složitější jak pro vás, tak pro vaše děti, často to stojí zbytečně mnoho času a vašich nervů…času, který byste mohli určitě věnovat zábavnějším věcem než přemýšlení nad rozborem, který na první pohled absolutně nedává smysl, a lovení dávno zapomenutých postupů z vašich školních let.

Naštěstí na to nejste sami!

Vím, jak dětem tuto látku vysvětlit, a zatím se nestalo, že by ji někdo nepochopil.

Představuji vám e-book:

URČUJEME VEDLEJŠÍ VĚTY

POLOPATĚ A KROK ZA KROKEM

Detailní výklad o vedlejších větách, jejich určování a pozici v souvětí.

součástí e-booku NEJSOU oficiální grafy a značení vět, protože je při výuce nepoužívám. Kladu důraz na to, aby děti rozbor POCHOPILY, ne aby kreslily předepsané grafy, jimž stejně nerozumí. Tyto grafy po dětech nevyžaduje ani Cermat ve svých testech. Je opravdu úplně jedno, jak žák věty v souvětí označí, podstatné je, aby logicky věděl, která věta je řídící, která závislá, k čemu se co vztahuje a na jaké úrovni jednotlivé věty jsou.

vašim dětem chci být co nejblíže, proto při vysvětlování leckde používám hovorovou češtinu, je to součástí mého know-how. Pokud tedy čekáte odborný a sofistikovaný výklad, hledejte, prosím, jinde 🙂

Součástí jsou dále záznamové archy k vytištění, kam si váš potomek může psát řešení testových otázek, aby si pak své odpovědi mohl porovnat s komentovaným řešením.

E-book navíc dětem výborně poslouží nejen v 7., 8. a 9. třídě ZŠ, ale i jako příprava k přijímačkám na střední školu.
Kdykoli si budou potřebovat něco zopakovat, mohou do něj nahlédnout a látku si znovu připomenout.

Jak to v e-booku vypadá?

Abyste nekupovali zajíce v pytli, níže se můžete podívat na obsah e-booku a na ukázky z textu:

Kliknutím na tlačítko si zobrazte obsah e-booku.

Kliknutím na tlačítko si zobrazte ukázky e-booku.

Učení vět vedlejších vůbec nemusí být jako z hororu, stačí vědět, jak na to!

Senzace, to chci!

Jsem soukromá osoba a objednávám svým dětem pro domácí použití za 200,- Kč. Počet stažení je omezen na 4.

Jsem pedagog a objednávám multilicenci pro použití žáky a zaměstnanci v rámci školy či firmy za 360,- Kč. Stahovat můžete bez omezení.

Co má e-book navíc?

Záznamové archy

K e-booku dostanete záznamové archy ve formátu WORD k vytištění, aby si děti mohly zaznamenat svá řešení k praktickým cvičením a následně si je porovnat s komentovaným řešením v e-booku.

Bonusová kapitola o rozboru složitých souvětí

K této látce děti sice potřebují znalost významových poměrů, nicméně ty by už v 8. a 9. třídě měly umět. Žáci 7. tříd se mohou soustředit pouze na určování vedlejších vět a informace o významových poměrech využít ve vyšších ročnících.

Vedlejší věty k rozboru souvětí neodmyslitelně patří, proto věřím, že tuto kapitolu oceníte i vy a vaši potomci (nejen ve škole, ale i u přijímaček). V e-booku na děti tedy čeká celkem 12 komentovaných rozborů, 6 ve výkladové části, 6 v praktické části (zde jsou 4 z těchto souvětí na motivy pohádek). Bonusová kapitola i její procvičování samozřejmě obsahují zcela jiná souvětí, než je tomu v e-booku o významových poměrech.

Když jsem tento e-book testovala na svých žácích z 9. tříd, tvrdili, že i kdyby obsahoval jen tuto bonusovou kapitolu, už kvůli ní by jej rádi měli ve své virtuální knihovničce, protože konečně pochopili, jak se dělá rozbor souvětí.

Cena e-booku je 200,- Kč.

Pokud jste pedagog a chcete e-book používat v rámci školy (firmy), je zapotřebí pořídit si multilicenci za cenu 360,-.

Proč?

Protože e-book je z právního hlediska považován za software, a proto je jeho šíření na rozdíl od tištěné knihy nelegální. Díky multilicenci máte možnost šířit e-book bez omezení mezi pracovníky školy (firmy) – výhradně pro potřebu školy a jejích žáků.

ušetříte sobě i svému dítěti spoustu času a nervů
šetříte svou peněženku, protože tuto látku předávám žákům obvykle během 4-5 sezení, za což byste běžně utratili 1600 až 2000 Kč, v případě vysvětlování rozboru souvětí by pak tato částka byla ještě vyšší (odhadem o 30 %)
kromě toho si váš potomek bude mnohem jistější u přijímaček, kde se tyto typy úloh často vyskytují
uspoříte energii strávenou dohledáváním informací a jednotlivých souvislostí, navíc bez komplexních znalostí veškeré látky o souvětích souřadných a podřadných a větných členech se jen obtížně pohnete z místa
e-book vašemu dítěti výborně poslouží nejen v 7., 8. a 9. třídě ZŠ, ale i jako příprava k přijímačkám na střední školu. Kdykoli si bude potřebovat něco zopakovat, může do něj nahlédnout a látku si znovu připomenout.

Není to žádná věda, stačí jen pochopit princip a pár základních pravidel.

Teď už to záleží jen na vašem uvážení!

Jsem soukromá osoba a objednávám svým dětem pro domácí použití za 200,- Kč. Počet stažení je omezen na 4. 

Jsem pedagog a objednávám multilicenci pro použití žáky a zaměstnanci v rámci školy či firmy za 360,- Kč. Stahovat můžete bez omezení.

Je možné, že se ještě zeptáte:

Na internetu najdu skoro všechno, na vedlejší věty je tam spousta cvičení, v čem je e-book výjimečný?

Některá cvičení a dílčí postupy jsou skutečně na internetu, ale jejich vyhledání a uvedení do provozuschopného stavu vám zabere spoustu času. Tato cvičení pak většinou postrádají onen ucelený systém s vysvětlením, co spolu navzájem souvisí a PROČ, a tyto informace bez letité pedagogické praxe a znalosti souvislostí dáte dohromady jen velmi obtížně. Když už jsme u toho, jak moc si ceníte vlastního času? Vážně je vaší oblíbenou kratochvílí dohledávání školní látky na internetu? E-book je uceleným návodem vycházejícím z mých mnohaletých zkušeností s výukou, ty jsou však nepřenosné, nedají se nahradit několika kliknutími na klávesnici. Ve cvičeních na internetu pak bývají často chyby a nepřesnosti, které bez patřičných znalostí neodhalíte.

Rozbor souvětí je pak vyhlášená „lahůdka“. Tam je už potřeba, aby žák znal několik dílčích problematik a aby si dokázal dát všechno do souvislosti, což bývá občas nadlidský výkon.

Pro jak staré dítě má smysl e-book zakoupit?

Učivo o vedlejších větách žáci probírají v 7. a 8. třídě, významové poměry pak v 8. a 9. třídě; veškerou zmíněnou látku pak budou určitě potřebovat k přijímačkám na střední školu. Učivo obsažené v e-booku tedy využijí zejména v 7., 8. a 9. třídě ZŠ.

Přestaňte se na internetu pídit po kusých a nic neříkajících informacích, které vás stejně nedovedou k požadovanému výsledku!

Odteď už budou vedlejší věty pro vaše dítě logicky pochopitelné a můžete se společně věnovat příjemnějším věcem.

Klikněte na tlačítko Objednat a na následující stránce vyplňte objednávku.

Jsem soukromá osoba a objednávám svým dětem pro domácí použití za 200,- Kč. Počet stažení je omezen na 4.

Jsem pedagog a objednávám multilicenci pro použití žáky a zaměstnanci v rámci školy či firmy za 360,- Kč. Stahovat můžete bez omezení.