Ing. Lenka Říhová

Čeština

Věta dvojčlenná, věta jednočlenná a větný ekvivalent

V dnešním článku se podíváme na tři pojmy z oblasti učiva o větě jednoduché, v nichž máme často „guláš“. Jedná se o větu dvojčlennou, jednočlennou a větný ekvivalent. Jak vidíme na schémátku, nejde o nic složitého, stačí si uvědomit několik základních pravidel. Vycházíme z toho, že by každá věta měla obsahovat nějakou základní skladební dvojici. Co je to základní […]

Věta dvojčlenná, věta jednočlenná a větný ekvivalent Read More »

Slabičná a neslabičná předložka/předpona a jeden tip do Cermat testu

Slabičná a neslabičná předložka či předpona se v Cermat testech objevuje docela často. Buď je máme přímo vyhledat v nějakém textu, nebo je musíme použít nepřímo při rozboru básně. Ano, to jsou ty úlohy typu „urči, zda jsou všechny liché verše devítislabičné a všechny sudé verše desetislabičné“, z nichž se nám ježí vlasy hrůzou na

Slabičná a neslabičná předložka/předpona a jeden tip do Cermat testu Read More »